Masz już blog? Dodaj wpis po zalogowaniu.

Załóż swojego bloga

14.12.2012 13:20

Wniosek o rozwód

Rozwód brany jest pod uwagę, kiedy współmałżonkowie nie potrafią odnaleźć konsensusu dla swoich problemów. To właśnie owa nieumiejętność zrozumienia swych zdań prowadzi do rozpadu wspólnego bytowania. Różnice osobowościowe także wchodzą tutaj w grę.Kiedy widmo rozłąki jest już pewne zachodzi sytuacja planowania rozwodu. Najistotniejszym wówczas punktem jest pozew rozwodowy. Dokument taki zostaje najczęściej złożony do wymiary organu sądowniczego za pośrednictwem jednej ze stron małżeństwa. Sąd okręgowy zatwierdzi nasz pozew, pod warunkiem, że jedna ze stron zamieszkuje w dalszym ciągu w tym okręgu. Wniosek ten składany przez pozwa jest tożsamy z chęcią zakończenia małżeństwa. Orzeczenie sądu w procesie rozwodowym może być trojakie: albo pokazywać na winowajcę, albo zasądzać wspólną winę lub też nie wskazywać na winę żadnej ze stron. Jako pismo sadowe pozew o rozwód powinien zawierać pożądane treści, na przykład informacje o przyczynach rozpadu małżeństwa, a także dane dotyczące potomków z owego małżeństwa. Na tym wniosku powinien się także znajdować nasz podpis lub persony pełniącej funkcję naszego adwokata. Do obligatoryjnych danych, które powinny być umiejscowione w pozwie należą również data oraz miejsce jego sporządzenia. Akt małżeństwa, odpisy aktów narodzenia małoletnich dzieci, oraz dowody popierające i wspierające przedstawione przez nas przyczyny towarzyszące rozkładowi małżeństwa to główne z załączników które musimy do wniosku przyłączyć. Wszelkie dotacje na dzieci lub inne prośby wobec współmałżonka również powinny być zawarte w dokumencie pozwu. Trzeba pamiętać, że koszt złożenia wniosku rozwodowego do sądu kosztuje 600 złotych, toteż należałoby zastanowić się dwa razy. Mówi się, iż sama rozprawa rozwodowa może potrwać zwykle do kilkunastu miesięcy, ale w dużej mierze jej bieg i okres trwania jest inny i w dużej mierze zależy od indywidualnych sytuacji. Decyduje tu zatem poziom skomplikowania danej sytuacji. Całkowity rozkład pożycia małżeńskiego jest powodem orzeczenia o rozwodzie. Organ sądowniczy nie orzeka z kolei o rozwodzie, jeśli zauważy, że takowa decyzja mogłaby być ujemna w skutkach dla niepełnoletnich dzieci. W sytuacji gdy wnoszący pozew o rozwód jest tym samym winny rozkładu związku sąd również oddala się od takiej decyzji. kiedy sąd stwierdzi iż jest możliwe uratowanie związku małżeńskiego kieruje je po pomoc do właściwej poradni lub psychologa od spraw małżeńskich. Takie sytuacje mają nieraz szczęśliwe zakończenie a zwaśnione pary dochodzą do konsensusu. Podsumowując sprawa rozwodowa to długotrwała i bardzo złożona procedura. Samo złożenie pozwu rozwodowego orazpotrzebnych do niego dokumentów jest bardzo zawiłe. Trzeba więc bardzo dobrze przemyśleć sytuację i zasadność złożenia wniosku. Zwłaszcza przez wzgląd na dzieci trzeba rozważyć wszystkie możliwe opcje, nim zdecydujemy się na złożenie pozwu rozwodowego do sądu okręgowego. Szkoda bowiem naszych nerw i finansów jeśli dostrzegamy jeszcze lepszą drogę rozwiązania.

Czytaj więcej na blogu Wniosek Rozwodowy od Podstaw.

Zobacz także