Tag Archives: อัญมณีไพลิน

แซฟไฟร์เป็นอัญมณีไพลินที่มีค่าที่สุด ในประวัติศาสตร์

เงินสเตอร์ลิง

แซฟไฟร์เป็นอัญมณีไพลินที่มีมูลค่าและแข็งที่สุดรองจากเพชร สีที่ตราไว้หุ้นละความเป็นเลิศของไพลินคือสีน้ำเงิน อย่างไรก็ตามเราสามารถพบได้ในสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีดำหรือสีโปร่งใสเช่นกันหินเหล่านี้มักใช้ในการทำสมาธิ พวกเขากล่าวว่าความส่องสว่างของมันให้ความชัดเจนการตกแต่งภายในของผู้คน